Privacy Policy

Integritetspolicy
OnlineReports hjälper kunder att behålla kontrollen över sekretess och datasäkerhet på en mängd olika sätt:

Utlämnande av kundtjänstdata: OnlineReports lämnar endast ut servicedata till tredje part där utlämnande är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsterna eller som krävs för att svara på lagliga förfrågningar från offentliga myndigheter.

Förtroende: OnlineReports har utvecklat säkerhetsskydd och kontrollprocesser för att hjälpa våra kunder att säkerställa en säker miljö för sin information. Oberoende tredjepartsexperter har bekräftat OnlineReports efterlevnad av höga branschstandarder.

Data Hosting Locality: Kunddata lagras inom Europeiska unionen och lämnar endast regionen på kundens begäran.

Åtkomsthantering: OnlineReports ger våra kunder mycket säkra krypteringsfunktioner som standard. Vi upprätthåller också granskningsloggning för all dataåtkomst i OnlineReports och får endast tillgång till kunddata på förfrågningar från våra kunder och enligt avtal för att tillhandahålla en hög nivå av kundsupport eller enligt vad som krävs enligt lag.

Den information du lämnar till oss
Vi samlar in information om dig när du matar in den i Tjänsterna eller på annat sätt tillhandahåller den direkt till oss.
Användar- och profilinformation: Vi samlar in information om dig när du registrerar dig för ett konto, eller när ett konto skapas åt dig, och när din profil ändras. Det är till exempel nödvändigt att ange ett giltigt namn, företag och e-postadress för att skapa ett konto i OnlineReports, och du kan också välja att tillhandahålla ytterligare personlig information som telefonnummer eller annan profilinformation som kan användas av dina OnlineReports-kontakter för att komma i kontakt med dig. Detta innehåll används av OnlineReports för att validera och säkra ditt konto och för att kontakta dig vid viktiga händelser som kräver att vi kontaktar dig för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig som kund, till exempel vid dataintrång, oplanerad eller schemalagd stilleståndstid, eller för att förse dig med annan viktig information relaterad till OnlineReports.

Innehållet du tillhandahåller via våra produkter: Tjänsterna inkluderar OnlineReports webbprogram som du använder, där vi samlar in och lagrar innehållet som du sparar på OnlineReports eller på annat sätt publicerar, skickar eller delar. Det här innehållet innehåller all information som du anger i dokumenten som du lagrar i OnlineReports, eventuella kommentarer som du anger som rör dokumenten eller annat innehåll som du delar i OnlineReports. Vi extraherar eller använder inte på något sätt denna information.

Innehåll som du tillhandahåller via våra webbplatser: Tjänsterna inkluderar även våra webbplatser som ägs eller drivs av oss. Vi samlar in annan information som du medvetet väljer att skicka till oss med hjälp av tydligt markerade formulär på webbplatserna. Dessa formulär är till exempel kontaktformulär. Vi använder denna information för att komma i kontakt med dig och för att skicka dig information som du prenumererar på.

Informationen du tillhandahåller via våra supportkanaler: Tjänsterna inkluderar även kundsupport, där du kan välja att skicka information om ett problem du upplever med en Tjänst. Oavsett om du är den utsedda tekniska kontakten, öppnar ett supportärende, pratar med en av våra representanter direkt eller på annat sätt interagerar med vårt supportteam, kommer du att bli ombedd att tillhandahålla kontaktinformation, en sammanfattning av problemet du upplever och annan dokumentation, skärmdump eller information som skulle vara till hjälp för att lösa problemet. Vi använder denna information för att lösa ditt problem och för att ytterligare förbättra vår produkt genom att hitta förbättringsområden.

Den information du lämnar genom våra kundundersökningar: För att förbättra Tjänsten ber vi regelbundet våra kunder att fylla i enkäter. Att delta i dessa undersökningar är valfritt, och det är möjligt att svara på dem anonymt. Om du väljer att ge din kontaktinformation med svaret kan vi använda den informationen för att komma i kontakt med dig för att ytterligare klargöra eventuella svar som du har gett.
Faktureringsinformation: Vi samlar in företagets faktureringsinformation när du blir OnlineReports-kund. Vi ber dig till exempel att utse en faktureringsrepresentant, inklusive namn och kontaktinformation. Vi använder denna information för att informera dig om hur du betalar för Tjänsterna.

Information som vi samlar in automatiskt när du använder Tjänsterna
OnlineReports samlar in information om dig när du använder våra tjänster, inklusive att surfa på våra webbplatser, kontakta vår support och vidta vissa åtgärder inom tjänsterna.

Din användning av Tjänsterna: Vi håller reda på viss information om dig när du besöker och interagerar med någon av våra Tjänster. Den här informationen omfattar de funktioner du använder, dokumentet du kommer åt och dina ändringar i dokumenten. Vi samlar också in information om de team och personer du arbetar med. Vi använder den här informationen för kapacitetsförutsägelser och planering, samt för att hjälpa oss att förstå vilka funktioner som används mest.

Enhets- och anslutningsinformation: Vi samlar in information om din dator, inklusive ditt operativsystem och din webbläsare, samt din offentliga IP-adress. Vi använder denna information för att hjälpa oss att förstå våra användares tekniska krav, till exempel för att förstå vilka webbläsare och versioner som används mest.
Cookies: OnlineReports använder sessionscookies för att spåra dig under en användarsession. I vissa fall använder vi också Google Analytics för att analysera användningen av våra webbplatser. Vår supportwebbplats https://support.OnlineReports.net är värd för Zendesk. Deras cookiepolicy kan nås på deras webbplats.

Hur vi använder den information vi samlar in
Hur vi använder den information vi samlar in beror delvis på vilken tjänst du använder, hur du använder den och eventuella preferenser du har kommunicerat till oss. Det här är de syften för vilka vi använder den information vi samlar in om dig:

För att tillhandahålla Tjänsterna: Vi använder information om dig och information som du tillhandahåller för att autentisera dig när du loggar in, tillhandahålla kundsupport och driva och underhålla Tjänsterna. Vi använder till exempel namnet och uppgifterna du anger i ditt konto för att identifiera dig för andra användare av Tjänsten som du är ansluten till. Vi använder också ett användar-ID för att spåra ändringar i dokumenten i Tjänsterna. Vi analyserar trafikanvändningen för att planera och förutsäga den kapacitet som krävs för att ge en bra servicenivå.

För utveckling av våra tjänster och produkter: Vi letar alltid efter sätt att göra våra tjänster och produkter smarta, snabbare, säkrare och mer användbara för dig. Vi använder den insamlade informationen för att felsöka och identifiera trender, användning, aktivitetsmönster och områden för förbättring av Tjänsterna. Vi testar och analyserar också vissa nya funktioner med vissa användare innan vi rullar ut funktionen till alla användare.

För att kommunicera med dig om Tjänsterna: Vi använder din kontaktinformation för att skicka transaktionskommunikation via e-post och inom Tjänsterna, inklusive andra användares svar på dina kommentarer, nya kommentarer, kapitelmeddelanden och andra meddelanden inifrån Tjänsterna, samt för att tillhandahålla kundsupport och skicka tekniska meddelanden, uppdateringar, säkerhetsvarningar och administrativa meddelanden till dig. Vi kan också skicka meddelanden till dig när du är inloggad i Tjänsterna för att stödja dig genom processen. Många av dessa meddelanden är en del av Tjänsterna och i vissa fall kan du inte välja bort dem..

För att marknadsföra och driva engagemang med Tjänsterna: Vi använder din kontaktinformation för att skicka marknadsföringskommunikation som kan vara av särskilt intresse för dig via e-post. Denna kommunikation syftar till att förbättra din upplevelse med OnlineReports, inklusive information om nya funktioner, undersökningsförfrågningar, nyhetsbrev och evenemang. Du kan styra om du får dessa meddelanden enligt beskrivningen nedan under "Opt-out of communications".

Kundsupport: Vi använder din information för att lösa tekniska problem du stöter på, för att svara på dina förfrågningar om hjälp, för att analysera kraschinformation och för att reparera och förbättra tjänsterna.
För säkerhet och trygghet: Vi använder information om dig och din användning av Tjänsten för att verifiera konton och aktiviteter, för att övervaka misstänkt och bedräglig aktivitet och för att identifiera överträdelser av Tjänstepolicyer.

För att skydda våra legitima affärsintressen och juridiska rättigheter: Där det krävs enligt lag eller där vi anser att det är nödvändigt för att skydda våra juridiska rättigheter, intressen och andras intressen, använder vi information om dig i samband med rättsliga anspråk, efterlevnad, regelverk, revisionsfunktioner och avslöjanden i samband med förvärv, fusion eller försäljning av ett företag.

Med ditt samtycke: Vi använder information om dig där du har gett oss samtycke till att göra det för ett specifikt ändamål som inte anges ovan. Vi kan till exempel publicera vittnesmål eller utvalda kundberättelser för att marknadsföra Tjänsterna, med ditt tillstånd.

Den rättsliga grunden för behandling (för EES-användare): Om du är en individ inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) samlar vi in och behandlar information om dig endast om vi har en rättslig grund för att göra det enligt gällande EU-lagar. Den rättsliga grunden beror på vilka tjänster du använder och hur du använder dem. Detta innebär att vi samlar in och använder din information endast om:
•    Vi behöver det för att förse dig med Tjänsterna, driva Tjänsterna, tillhandahålla kundsupport, anpassa funktioner och för att skydda Tjänsternas säkerhet och trygghet;
•    Det uppfyller ett berättigat intresse (som inte åsidosätts av dina dataskyddsintressen), till exempel för forskning och utveckling av Tjänsterna, att marknadsföra och marknadsföra Tjänsterna och att skydda våra lagliga rättigheter och intressen;
•    Du ger oss samtycke till att göra det för ett specifikt ändamål; eller
•    Vi behöver behandla dina uppgifter för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Om du har samtyckt till vår användning av information om dig för ett visst ändamål har du rätt att när som helst ändra dig, men detta påverkar inte någon behandling som redan har ägt rum. Om vi använder din information på grund av att vi eller en tredje part (t.ex. din arbetsgivare) har ett berättigat intresse av att göra det, har du rätt att invända mot den användningen – men i vissa fall kan det innebära att du inte längre använder Tjänsterna.

Hur vi delar information som vi samlar in
Vi delar information som vi samlar in om dig på de sätt som anges nedan, inklusive i samband med eventuella affärsöverföringar, men vi är inte i branschen för att sälja information om dig till annonsörer eller andra tredje parter.

Delning med andra användare av Tjänsten
När du använder Tjänsterna delar vi viss information om dig med andra användare av Tjänsten.

För samarbete: Vissa av samarbetsfunktionerna i våra tjänster visar en del av eller all din profilinformation för andra användare av Tjänsten som du är ansluten till. När du till exempel gör en kommentar eller laddar upp en ny version av ett dokument visas ditt namn och eventuellt din e-postadress för andra användare i samma projekt.

Support och hanterade konton: Din arbetsgivare, andra användare som du samarbetar med och OnlineReports-supporten har åtkomst till din profilinformation. Till exempel kan OnlineReports-support i händelse av supportförfrågningar som initierats av dig få tillgång till din profilinformation för att validera din begäran,.

Dela med tredje part
Vi delar information med tredje part som hjälper oss att driva, tillhandahålla, förbättra, integrera, anpassa, stödja och marknadsföra våra tjänster och produkter.

Tjänsteleverantörer: Vi arbetar med tredjepartsleverantörer för att tillhandahålla hosting, säkerhetskopiering, lagring, virtuell infrastruktur och kommunikationstjänster, vilket kan kräva att de får tillgång till eller använder information om dig. Om en tjänsteleverantör behöver få tillgång till information om dig för att utföra tjänster för din räkning, gör de det enligt instruktioner från oss, inklusive i enlighet med policyer och förfaranden som är utformade för att skydda din information.

Med ditt samtycke: Vi delar information om dig med tredje part när du ger oss samtycke till att göra det. Till exempel visar vi ofta personliga vittnesmål från nöjda kunder på våra offentliga webbplatser. Med ditt samtycke kan vi publicera ditt namn tillsammans med vittnesmålet.

Verkställighet av våra rättigheter: Under exceptionella omständigheter kan vi dela information om dig med en tredje part om vi anser att delning rimligen är nödvändig för att (a) följa tillämplig lag, förordning, rättslig process eller myndighetsbegäran, inklusive för att uppfylla nationella säkerhetskrav, (b) genomdriva våra avtal, policyer och användarvillkor, (c) skydda säkerheten eller integriteten hos våra produkter och tjänster,  (d) skydda OnlineReports, våra kunder eller allmänheten från skada eller olagliga aktiviteter, eller (e) svara på en nödsituation som vi i god tro anser kräver att vi lämnar ut information för att hjälpa till att förhindra dödsfall eller allvarlig kroppsskada hos någon person.

Delning med anslutna företag
Vi delar information som vi samlar in med samarbetande företag och med potentiella dotterbolag. 

Samarbetande företag är företag som ägs eller drivs av OnlineReports, Onlinereports moderbolag och samarbetspartners. Skyddet i denna sekretesspolicy gäller för den information vi delar under dessa omständigheter.

Vi delar information vi har om dig för att driva och förbättra produkter och tjänster och för att erbjuda andra OnlineReports-anslutna tjänster till dig. 

Företagsöverföringar: Vi kan dela eller överföra information som vi samlar in enligt denna sekretesspolicy i samband med fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av OnlineReports-verksamheten till ett annat företag. Du kommer att meddelas via e-post och/eller ett offentligt meddelande om att en transaktion äger rum, samt eventuella val du kan ha angående din information.

Hur vi lagrar och säkrar den information vi samlar in

Informationslagring och säkerhet
Vi använder leverantörer av datavärdtjänster inom Europeiska unionen för att vara värd för den information vi samlar in, och vi använder tekniska åtgärder för att säkra dina uppgifter. Även om vi implementerar skyddsåtgärder som är utformade för att skydda din information, är inget säkerhetssystem ogenomträngligt och på grund av Internets inneboende natur kan vi inte garantera att data, under överföring via Internet eller medan de lagras i våra system eller på annat sätt i vår vård, är helt säkra från intrång av andra. Vi kommer att svara på förfrågningar om detta inom en rimlig tidsram.

Hur länge vi behåller information
Hur länge vi behåller den information vi samlar in om dig beror på typen av information, som beskrivs närmare nedan. Efter en sådan tid kommer vi antingen att radera eller anonymisera din information eller, om detta inte är möjligt (till exempel för att informationen har lagrats i reservarkiv), kommer vi säkert att lagra din information och isolera den från vidare användning tills radering är möjlig.

Kontoinformation: Vi behåller din kontoinformation tills du tar bort ditt konto. Vi behåller också en del av din information efter behov för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, för att lösa tvister, för att genomdriva våra avtal, för att stödja affärsverksamheten och för att fortsätta utveckla och förbättra våra tjänster. När vi behåller information för förbättring och utveckling av tjänsten vidtar vi åtgärder för att eliminera information som direkt identifierar dig, och vi använder endast informationen för att avslöja kollektiva insikter om användningen av våra tjänster, inte för att specifikt analysera personliga egenskaper om dig.

Informationen du delar på Tjänsterna: Om ditt konto är inaktiverat eller inaktiverat kommer en del av din information och det innehåll du har tillhandahållit att finnas kvar för att dina teammedlemmar eller andra användare ska kunna utnyttja Tjänsterna fullt ut. Vi fortsätter till exempel att visa kommentarer och innehåll som du har tillhandahållit i projekt och i dokument.

Hanterade konton: Om Tjänsterna görs tillgängliga för dig via en organisation (t.ex. din arbetsgivare) behåller vi din information så länge som krävs av administratören av ditt konto. Mer information finns i "Support och hanterade konton" ovan.

Marknadsföringsinformation: Om du har valt att ta emot marknadsföringsmeddelanden från oss behåller vi information om dina marknadsföringspreferenser såvida du inte specifikt ber oss att radera sådan information. Vi behåller information som härrör från cookies och annan spårningsteknik under en rimlig tidsperiod från det datum då sådan information skapades.

Hur du får tillgång till och kontrollerar din information
Du har vissa val tillgängliga för dig när det gäller din information. Nedan följer en sammanfattning av dessa val, hur man utövar dem och eventuella begränsningar. Vi kommer att svara på förfrågningar om detta inom en rimlig tidsram.

Dina val:
Du har rätt att begära en kopia av din information, att invända mot vår användning av din information (inklusive för marknadsföringsändamål), att begära radering eller begränsning av din information eller att begära din information i ett strukturerat, elektroniskt format. Nedan beskriver vi verktygen och processerna för att göra dessa förfrågningar. Du kan utöva några av valen genom att logga in på Tjänsterna och använda inställningar som är tillgängliga inom Tjänsterna eller ditt konto. Om Tjänsterna administreras åt dig av en administratör (se "Meddelande till slutanvändare" nedan) kan du behöva kontakta din administratör för att först hjälpa till med dina förfrågningar. För alla andra förfrågningar kan du kontakta oss enligt vad som anges i avsnittet Kontakta oss nedan för att begära hjälp.

Din begäran och dina val kan vara begränsade i vissa fall: till exempel om uppfyllandet av din begäran skulle avslöja information om en annan person, eller om du ber om att radera information som vi eller din administratör är tillåten enligt lag eller har tvingande legitima intressen att behålla. Om du har olösta problem kan du ha rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet i det land där du bor, där du arbetar eller där du anser att dina rättigheter har kränkts.

Få tillgång till och uppdatera din information: Våra tjänster och relaterad dokumentation ger dig möjlighet att komma åt och uppdatera viss information om dig inifrån tjänsten. Du kan till exempel komma åt din profilinformation från ditt konto. Du kan uppdatera din profilinformation i dina profilinställningar och ändra innehåll som innehåller information om dig med hjälp av redigeringsverktygen som är kopplade till innehållet.

Inaktivera konto: En administratör kan inaktivera din åtkomst till ett projekt eller OnlineReports. Kontakta administratören om du vill göra det. Om du är administratör och inte kan inaktivera ett konto via dina administratörsinställningar kontaktar du OnlineReports-supporten. Tänk på att inaktivering av åtkomst till ett projekt eller OnlineReports inte tar bort din information; din information förblir synlig för andra användare av Tjänsten baserat på ditt tidigare deltagande i Tjänsterna. Mer information om hur du tar bort din information finns nedan.

Ta bort din information: Våra tjänster och relaterad dokumentation ger dig möjlighet att radera viss information om dig från tjänsten. Du kan till exempel ta bort innehåll som innehåller information om dig med hjälp av redigeringsverktygen som är kopplade till innehållet du har angett och du kan ta bort viss profilinformation från dina profilinställningar. Observera dock att vi kan behöva behålla viss information för registreringsändamål, för att slutföra transaktioner eller för att uppfylla våra juridiska skyldigheter.

Begära att vi slutar använda din information: I vissa fall kan du be oss att sluta komma åt, lagra, använda och på annat sätt behandla din information där du tror att vi inte har rätt att göra det. Om du till exempel tror att ett konto skapades åt dig utan ditt tillstånd eller om du inte längre är en aktiv användare kan du begära att vi tar bort ditt konto enligt vad som anges i denna policy. Om du gav oss samtycke till att använda din information för ett begränsat ändamål kan du kontakta oss för att återkalla det samtycket, men detta kommer inte att påverka någon behandling som redan har ägt rum vid den tiden. Du kan också välja bort vår användning av din information för marknadsföringsändamål genom att kontakta oss, enligt nedan. När du gör sådana förfrågningar kan vi behöva tid för att undersöka och underlätta din begäran. Om det finns en försening eller tvist om huruvida vi har rätt att fortsätta använda din information, kommer vi att begränsa all ytterligare användning av din information tills begäran är hedrad eller tvisten är löst, förutsatt att din administratör inte invänder (i förekommande fall).

Välja bort kommunikation: Du kan välja bort att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta oss enligt nedan för att få din kontaktinformation borttagen från vår e-postlista eller registreringsdatabas för kampanjer. Även efter att du har valt bort att ta emot reklammeddelanden från oss kommer du att fortsätta att få transaktionsmeddelanden från oss angående våra tjänster.

Stäng av cookiekontroller: Eftersom OnlineReports endast använder cookies för att spåra inloggade användare finns det inget sätt att inaktivera cookies.

Skicka "Spåra inte" -signaler: Vissa webbläsare har införlivat "Spåra inte" (DNT) -funktioner som kan skicka en signal till de webbplatser du besöker som indikerar att du inte vill spåras. Eftersom det ännu inte finns någon gemensam förståelse för hur DNT-signalen ska tolkas svarar våra tjänster för närvarande inte på webbläsarens DNT-signaler. Du kan använda utbudet av andra verktyg som vi tillhandahåller för att kontrollera datainsamling och användning, inklusive möjligheten att välja bort att ta emot marknadsföring från oss enligt beskrivningen ovan.

Internationella överföringar av information som vi samlar in
Vi samlar in information globalt och lagrar främst den informationen inom Europeiska unionen. Vi överför, bearbetar och lagrar din information utanför ditt bosättningsland, till varhelst vi, OnlineReports eller våra tredjepartsleverantörer är verksamma i syfte att förse dig med tjänsterna. När vi överför din information vidtar vi åtgärder för att skydda den.

Annan viktig sekretessinformation

Meddelande till slutanvändare
Eftersom Tjänsterna görs tillgängliga för dig via en organisation (t.ex. din arbetsgivare) är den organisationen administratör för Tjänsterna och ansvarar för de slutanvändare och/eller Tjänstewebbplatser som den har kontroll över. Rikta dina frågor om datasekretess till din administratör, eftersom din användning av Tjänsterna omfattas av organisationens policyer. Vi är inte ansvariga för sekretess- eller säkerhetspraxis i en administratörsorganisation, som kan skilja sig från denna policy.
OnlineReports-administratörer kan begränsa din åtkomst till och behörighet inom respektive projekt som administratören kontrollerar. I vissa fall kan administratörer också:
•    kräva att du återställer ditt kontolösenord;
•    begränsa, stänga av eller avsluta din åtkomst till Tjänsterna eller ditt konto;
•    ändra din kontoinformation, inklusive profilinformation eller den e-postadress som är kopplad till ditt konto;
•    få tillgång till information i och om ditt konto; och
•    få tillgång till eller behålla information som lagras som en del av ditt konto.
Om du inte vill att en administratör ska kunna hävda kontroll över ditt konto eller din användning av Tjänsterna måste du sluta använda Tjänsterna och kontakta din administratör för att ta ut ditt konto.
Kontakta din organisation eller se administratörens organisationsprinciper för mer information.

Ändringar i vår integritetspolicy
Vi kan ändra denna sekretesspolicy från tid till annan. Vi kommer att publicera eventuella ändringar av sekretesspolicyn på den här sidan och, om ändringarna är betydande, kommer vi att ge ett mer framträdande meddelande genom att lägga till ett meddelande på tjänsternas hemsidor, inloggningsskärmar eller genom att skicka ett e-postmeddelande till dig. Vi kommer också att behålla tidigare versioner av denna sekretesspolicy i ett arkiv för din granskning. Vi uppmuntrar dig att granska vår sekretesspolicy när du använder tjänsterna för att hålla dig informerad om vår informationspraxis och hur du kan hjälpa till att skydda din integritet.
Om du inte håller med om några ändringar i denna sekretesspolicy måste du sluta använda tjänsterna och inaktivera ditt/dina konton, enligt beskrivningen ovan.